Pletivový systém NYLOFOR 2D/2D SUPER

Panely

Panely sú vyrobené zo zváranej ťažkej siete širokej 2500 mm s rôznymi výškami. Vďaka použitiu dvojitých horizontálnych drôtov sú vysoko tuhé. Panely majú zvislé hroty dlhé 30mm na jednej strane, ktorá môže byť inštalované na hornú alebo spodnú časť plotu.
Oko siete pri výške 1030 a 2030 mm: 200 x 100 mm.
Priemer drôtu: horizontálny: 2 x 8 mm, vertikálny: 6 mm

Stĺpiky

Systém stĺpikov D
Zvárané stĺpiky s obdĺžnikovým prierezom (60 x 40 x 1,5 mm) s vložkami M6.
Tento systém je možné pripevniť dvoma spôsobmi:
• svorkami (typ DL)
• krycou doskou v tvare U (typ D)

Stĺpiky s objímkami
Oceľové stĺpiky s obdĺžnikovým prierezom s rozmermi 40 x 60 x 1,5 mm, bez otvorov.
Obdĺžnikové objímky: panely sú pripevnené k protiľahlým stranám stĺpika pomocou oceľových skrutkovacích objímok.
Nerezové objímky: panely sa uchytia na objímky a potom sa pripevnia k jednej strane stĺpika.

Bekafix® Post System
Panely sú z boku fixované uchýtmi z polyamidu alebo kovu (bezpečnostné). Zvárané stĺpiky v tvare H (70 x 44 mm) sú ukončené plastovou čiapočkou.

Stĺpikový systém Bekafix® Super
Pre strednú a vysokú bezpečnosť odporúčame použiť stĺpiky Bekafix® Super. Bočné upevnenie panelov so špeciálnymi bezpečnostnými kovovými skobami a skrutkami. Zvárané rúrkovité stĺpiky (100 x 54 mm) s prierezom tvaru písmena H a otvory pre umiestnenie / upevnenie panelov. Stĺpiky sú vybavené plastovou krytkou.

Technika povrchovej úpravy

Panely sú vyrobené z pozinkovaných prútov (min. 40g/m2). Adhézna vrstva je vložená pred poplastovaním vypaľovaným práškovým polyesterom (min. 100 mikrónov), na dosiahnutie maximálnej adhézie. Stĺpiky sú pozinkované zvnútra aj zvonka (min. vrstva 275g/m2), v súlade s Euro normou 10326. Následne je aplikovaná adhézna vrstva a potom sú stĺpiky poplastované polyesterom (min. 60 mikrónov).

Brány

Nylofor® 2D Super systém je doplnený bezpečnostnými, vysoko kvalitnými bránami typu Nylofor®, Egidia® a Robusta®. Jednokrídlovými alebo dvojkrídlovými, tiež posuvnými bránami.

Farby

Zelená RAL 6005.
Nylofor® 2D Super je k dispozícii aj v pozinkovanej verzii.
Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

Použitie

Nylofor® 2D & 2D Super systém je vďaka vysokej pevnosti a bezpečnosti odporúčané používať na profesionálne oplotenie škôl, ihrísk, parkov, verených budov, tovární a výrobných hál, letísk a vojenských objektov. Extrémne pevné vodorovné drôty umožnujú použiť Nylofor® 2D Super najmä na bezpečné oplotenie športovísk.