Zvodidlá DAK – Slovenská správa ciest, Považská Bystrica